Szerzőink

Albeker András, japanológus. (Japán-magyar rokonság. https://kyoto-u.academia.edu/AlbekerAndr%C3%A1s%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%99%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B7 )

Bárány Balázs történelemtanár (Idegenfélrevezetés, Aktuális)

ifj. Bertényi Iván történész, PhD, egyetemi adjunktus (ELTE BTK), tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI). (A gyűlölt Tisza István, Aktuális

Bihari Péter történész, történelemtanár (Legendák és részigazságok az első világháborúról)

Eörsi László történész, az 1956-os Intézet tudományos munkatársa (Legendák az 1956-os forradalomról, Cáfolós; Forradalmi baleset, Vita)

Fazekas Csaba történész, a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetének igazgatója, egyetemi docens, dékánhelyettes (Szabad, ami nem tilos? Aktuális)

Fiziker Róbert, PhD, történész-főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (Az osztrák Trianon, Mások háza tája)

Dupcsik Csaba egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem; tudományos főmunkatárs, MTA TK (Szociológiai Intézet) (Mendemondák a cigányokról)

Hahner Péter történész, tanszékvezető egyetemi docens, PTE (Miért nem hisznek a történészeknek? Aktuális)

Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsonokának tudományos helyettese (Tévhitek, legendák 1848-ról; 1848 - dilemmák és bolondériák, Aktuális)

Horváth Péter történész, muzeológus, Óbuda Múzeum (Jakobinus és bolsevik verziójú szabadkőművesség?, Aktuális)

Horváth Zoltán egyiptológus, muzeológus, Szépművészeti Múzeum. (A bosnyák, aki dombra ment föl és piramisról jött le Aktuális)

Ignácz Károly történész, PhD, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa (Választási legendák – 1922-1945)

Jelenits István piarista szerzetes, teológus, író, magyar és hittan szakos tanár. (Párthus-magyar Jézus)

Kanyó Ferenc történész, doktorandusz hallgató, a Töriblog.blog.hu szerkesztője. (Ősbuda a Pilisben)

Karsai László történész, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára. (Holokauszttagadás; a Bevezető gondolatok kivételével)

Klaniczay Gábor történész,az ELTE és a CEU egyetemi tanára, a stanfordi és párizsi egyetem vendégtanára. (Ragályos középkor, Cikkek, tanulmányok)

Kojanitz László tanár, tankönyvszerző, tankönyvkutató. (A történelmi gondolkodás fejlesztése, Cikkek, tanulmányok)

Laszlovszky József régész, történész a CEU (Közép-európa Egyetem) tenszékvezető egyetemi tanára. (Hol volt Óbuda? Film, Videótár)

Láng Bendek tudománytörténész, PhD, BME, tanszékvezető egyetemi docens. (A tudomány határán I-II. Aktuális, Történetírás - a jó, a rossz és a relatív, Cikkek, tanulmányok)

Lőrinc László történelemtanár, a tenyleg.com szerkesztője. (Legendák a kommunizmusról; Károlyi Mihály és Trianon, továbbá az Aktuális rovat cikkei, illetve a Melldöngetős és Mások háza tája rovat szemléző írásai)

Nagy Pál történész, Miskolc. (Mendemondák a cigányokról)

Paksa Rudolf történész, a Történettudományi Intézet tudományos munkatársa (Linder Béla, Aktuális)

Pálfi Zoltán történész, régész, assziriológus (Sumer-magyar rokonság, történelem)

Pálffy Géza történész, MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadó, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője, az MTA doktora (Bocskai-szobrot a Március 15. térre? és Kié Zrínyi? A „költő és hadvezér” új megközelítésben Aktuális)

Radnóti Zoltán, rabbi (Hazugságok, torzítások és legendák a Talmudról)

Salamon Konrád történész, főiskolai tanár (A Károlyi-kormányzatot ért vádakról, Cikkek, tanulmányok)

Sándor Klára nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense (Hun-magyar rokonság)

Sárközy Miklós történész, iranista (Párthus-magyar Jézus; A párthusok, Cikkek, tanulmányok)

Szabó Viktor történész, doktorandusz hallgató (Károlyi Mihály és Trianon)

Szakolczai Attila történész, főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára. (A Tóth Ilona és társai per tanulságai, Vita)

Szegedi Kristóf régész szakos egyetemi hallgató (Régészeti cikkek az Aktuális rovatban) 

Takács Róbert történész, PhD, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa, a Múltunk folyóirat felelős szerkesztője. (A rendszerváltás előtt; A rendszerváltás legendái)

Tanos Bálint nyelvész, assziriológus (Sumer-magyar rokonság, nyelvészet)

Tomka Béla, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Jelenkortörténeti Tanszék (A trianoni békeszerződés gazdasági következményei, Aktuális; A trianoni béke gazdasági hatásai - új szempontok és módszerek, Cikkek tanulmányok)

Turbucz Dávid történész doktorandusz (Horthyról az Aktuális rovatban)

Ungváry Krisztián történész, Phd, az 1956-os Intézet tudományos munkatársa (Magyarország a II. világháborúban; Áldozatok vétkei, Cikkek, tanulmányok)

Veszprémy László történész, a budapesti Hadtörténeti Intézet igazgatója (Kalandozások kora)

Vit Olivér, angol-történelem szakos tanár, digitális tananyagfejlesztő (Kelet-Európa félremagyarázva, Aktuális)

Völgyesi Zoltán történész, főiskolai tanár (Legendák a kommunizmusról)