A sumer és a magyar nyelv hangállománya megegyezik?

  • 2013. február 14.
  • Tanos Bálint

Állítás:

A sumer és a magyar nyelv hangállománya megegyezik

Cáfolat:

Az állítás értelmetlen, mert ehhez nem tudunk eleget a sumer nyelv hangállományáról

Bővebben:

Találkozhatunk olyan állítással is, hogy a sumer és magyar nyelév azonos hangállománnyal rendelkezik, ezért csak a magyaroknak van esélyük a sumer hangkészletet megfelelően leírni. Ez egyáltalán nincs így. Az ékírás nem betűírás: segítségével szavakat és szótagokat írtak le, önálló mássalhangzókat egyáltalán nem. A rendszer, amellyel a sumer nyelvet írták, kevéssé alkalmas bizonyos hangok megkülönböztetésére, így számtalan, részben különböző (például zöngés és zöngétlen) hangot tartalmazó szótagot azonos jellel jelöltek. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a sumer szavak kiejtését a sémi akkád nyelv beszélői rögzítették először, ám ők a saját, a sumerétől nagyban eltérő hangkészletük segítségével jegyezték le a sumer szavakat. Az akkád nyelvben például négy magánhangzót találunk, és ezért a sumer magánhangzókat is ezekkel jelölték. Noha az újabb kutatások meggyőzően érvelnek amellett, hogy a sumer több magánhangzót tartalmazott, ezek pontos száma és minősége még kérdéses. Az viszont egészen biztos, hogy nem lehetséges a magyar nyelv magánhangzókészletét valamiféle sablonként alkalmazni erre a célra, mert ez semmiféle rendszert nem eredményez. A mássalhangzók esetében is hasonló problémákkal szembesülünk: mai tudásunk szerint a Kr. e. III. évezredben a sumerben nem volt zöngés-zöngétlen szembenállás (azaz nem léteztek pl. a b-p, g-k, d-t stb. párok), helyettük valamilyen más kiejtésbeli sajátosság különböztette meg a mássalhangzókat; hogy ez pontosan mi volt, arra viszont nincsen biztos válaszunk.

Azt mondhatjuk tehát, hogy a sumer és magyar hangkészlet esetében az összevetés jelen pillanatban értelmetlen: a sumer hangállomány rekonstrukciója ma is zajlik, és amíg ez nem sikerült, az összevetendő dolgok egyik fele hiányzik.

Tanos Bálint

2013. február 14.

Részlet az Ur városában talált sumer ún. mozaikzászlóról (Kr. e. 3. ezred)