A románok – egy különleges eset

  • 2013. február 23.

Romániában a kommunizmus szélsőséges nacionalizmussal ötvöződött, ezért annak bukása – ellentétben Magyarországgal – nem a nemzeti öndicsérgetés felerősödését hozta. Ellenkezőleg, a fiatalok többsége – legalábbis Trencsényi Balázs előadása szerint – nem túlságosan fogékony a korábban népszerű dákoromán elméletre és a hasonló nacionalista elméletekre. Sőt egy kolozsvári román történészcsapat olyan tankönyvet készített, mely kétségbe vonta, hogy helyes volna nemzeti szemszögből közelíteni a múlthoz, hiszen mindenki más (sokan több különböző) etnikum illetve nemzet felől érkezett el a saját románságához. Ebből a könyvből viszont már nagy botrány lett, visszavonták. Különös, hogy a romániai magyar történelemtanárok, amikor lehetett, szívesebben választották e helyett a nacionalista román tankönyvet, mert a megközelítésmódja hasonló volt az övékéhez, csak az előjeleket kellett kicserélni.

Decebal dák király 55 méteres szobra, elkészült 2004-ben. Ez Európa legnagyobb kőbe faragott szobra, a Vaskapunál (Románia).