Oroszok – a szovjet birodalom visszatér?

  • 2013. február 23.

A Szovjetunió utolsó éveiben könyvek tömege jelent meg a sztálini korszak bűneiről, és átalakultak persze a tankönyvek is. Az utóbbi években azonban ellentétes folyamat figyelhető meg. Medvegyev elnök még fékezte ezt, Putyin elnök viszont egy történelemtanári konferencián személyesen fejtette ki, hogy az orosz múlt sokkal dicsőbb és kevésbé véres, mint az Egyesült Államoké, és az a történelemtanároknak a dolga, hogy ezt megtanítsák. A régi könyvet (mely „gúnyképet fest a szovjet történelemről”) ennek megfelelően lecserélték, a sztálini diktatúrát, mint a hidegháborúra adható egyetlen választ tálalják, és „hazafias” módon igyekeznek kisebbíteni az orosz és szovjet múlt rémségeit. A folyamat 2020-as állapotáról érdekes és szomorú képet adott Sz. Biró Zoltán előadása a Történelemtanárok Egyletének konferenciáján. Újabb fejlemény 2021 decemberében, hogy a múlt feldolgozását, a kommunista diktatúra bűneinek feltárását célul tűző, 1989-ben alapított civil szervezetet (Nemzetközi Memorial Intézet) hatalmi szóval, mint idegen ügynökséget felszámolják. Még nem világos, mi fog történni a szervezet hatalmas archívumával.

A youtube-on megcsodálhatók az orosz-szovjet nemzeti rock sajátos produktumai, melyekből ma már elmaradhatatlanok a kommunista korszak állami szimbólumai.

Utolsó frissítés 2021. december 30.