A finnugor rokonságot a Habsburgok és szovjetek erőltették ránk?

  • 2013. február 24.
  • Pálfi Zoltán

Állítás:

A finnugor rokonságot a Habsburgok és szovjetek erőltették ránk

Cáfolat:

A nyelvrokonság megállapítása a mindenkori legkorszerűbb módszerekkel történt, és nemcsak hazánkban, hanem a világ összes

Bővebben:

Ez az összeesküvés-elmélet ma is nagyon népszerű. De hogyhogy nem omlott össze a finnugor nyelvrokonság elmélete a Habsburg birodalom, majd a Szovjetunió összeomlásával? Hogyhogy a világ összes egyetemén, Oxfordtól Heidelbergig, a finnugor rokonságot tanítják a mai napig, ott is, ahol semmilyen Habsburg- vagy szovjet befolyás nem érvényesült, sőt ellenségei voltak e két birodalomnak? Emellett Budenzet többen Habsburg ügynöknek tartották. Még ha az is volt, bár erre semmilyen bizonyíték sincs, nyelvészeti megállapításainak valóságtartalmát ez nem érinti, azokat nyelvészeti érvekkel kellene cáfolni. Erről érdemes elolvasni Nádasdy Ádám írását.

Szintén közismert a finnugor nyelvrokonságot tagadók körében egy Trefort Ágostonnak tulajdonított, 1876-os vagy 1877-es idézet, mely szerint az akkori kultuszminiszter politikai okból erőltette volna a finnugor kapcsolatot. Igen ám, csakhogy ezt az „idézetet” száz évvel később fogalmazták meg, ahogy ezt egy elemzés kimutatta.

Pálfi Zoltán

2013. február 24.