A sumerek a 2. évezred végén elvándoroltak a kárpát-medencei őshazába?

  • 2013. február 24.
  • Pálfi Zoltán

Állítás:

A sumerek a 2. évezred vége felé elvándoroltak, hogy hosszú útjuk végén visszatérjenek a kárpát-medencei őshazába

Cáfolat:

Semmilyen elvándorlás nem mutatható ki a kérdéses időszakban, bevándorlás igen, és a nyelvcsere nyomai is egyértelműek

Bővebben:

Az előbbi pontban már szó esett róla, hogy a sumer elvándorlás feltételezett időpontjában nem el-, hanem bevándorlás zajlott: ekkor érkezett a Folyóközbe az amurrú népesség, s magába olvasztotta az itteni lakosságot. Maga a beolvadás már csak betetőzése volt egy több évszázada tartó lassú folyamatnak, melynek során a sumer anyanyelvű népesség egyre nagyobb része hagyott fel a sumer használatával és vált akkád nyelvűvé. Ennek kapcsán nagyon fontos leszögeznünk, hogy abban az időben a nyelvnek semmiféle identitásképző szerepe nem volt. Az identitást az egyén (amennyiben erre bármilyen utalást találunk) egyrészt a városához, városának vezető istenéhez való kötődésében fejezte ki, másrészt éles határ húzódott a megtelepedett életmódot folytatók, valamint a nomád vándorlók között. Elvándorlásra, főleg egy nép elvándorlására semmilyen adatot nem találunk 2. évezred eleji szöveges vagy a régészeti forrásokban.

Pálfi Zoltán

2013. február 24.

Részlet az Ur városában talált sumer ún. Ur-i jelvényről (Ismeretlen rendeltetésű berakásos doboz, Kr. e. 3. ezred)