A sumerek a Kárpát-medencéből vándoroltak el?

  • 2013. február 24.
  • Pálfi Zoltán

Állítás:

A sumerek a Kárpát-medencéből vándoroltak el: az előbb említett írások egyezésén kívül ezt az is bizonyítja, hogy eredetmondáikban nagy szerep jut a hegyeknek

Cáfolat:

Sumer eredetmondát nem ismerünk, olyan szöveg pedig, hogy ők bárhonnan bevándoroltak volna, nincs. A hegyek szereplése nem meglepő, hiszen az Iráni fennsíkkal kimutatható kereskedelmi és politikai kapcsolatok léteztek évezredeken át

Bővebben:

A mezopotámiai mitológiában több eposzt is találhatunk a világ, az istenek, az ember és a civilizáció teremtéséről, de olyan szöveg, amely arról szólna, hogy bármilyen nép valahonnan bevándorolt volna Mezopotámiába, nincs. Közvetett formában erről szól a Martu isten házassága c. eposz, amelyben Martu beházasodik a mezopotámiai panteonba, de ez sem a sumerekről, hanem a Martu által megszemélyesített martu, ismertebb akkád nevén amurrú népről szól (az amurrúk legismertebbjéről, Hammurapiról mindenki hallott). Ez az alkotás azonban a 3. évezred végén lezajlott folyamatról szól, és épp a sumerek (és akkádok) által lakott térségbe érkezett egy idegen nép. A hegyek közelsége, és az Iráni fennsík népeivel való több évezredes kapcsolattartás pedig jól magyarázza a hegyek gyakori szereplését.

Pálfi Zoltán

2013. február 24.

Imádkozó férfi szobra az óbabilóni korból (Kr. e. 2. évezred 1. fele)