Az Óbudát vagy Székesfehérvárt ábrázoló metszetek nem illeszthetőek rá a mai tájra?

  • 2013. február 24.
  • Kanyó Ferenc

Állítás:

Az Óbudát vagy Székesfehérvárt ábrázoló metszetek nem illeszthetőek rá a mai tájra

Cáfolat:

A metszetek készítői nem jártak Magyarországon, más ábrázolások alapján rajzolták meg az adott területet

Bővebben:

Az Ősbuda-kutatók régi Vetus Budát, vagy Alba Regalist ábrázoló metszeteket vizsgálnak meg, és az ábrázolásaik alapján arra jutnak, hogy az adott metszeten látható táj képe eltér a mai Óbuda környékétől. Éppen ezért a metszeten látható objektumokat valahol máshol kell megkeresni.

A metszetek rajzolóinak többsége azonban nemcsak a helyszínen, de Magyarországon sem járt, ezt elsősorban a metszetkészítők életrajzából ismerhetjük meg. Jó példa Wilhelm Peter Zimmermann ([?]-1630) és metszeteinek esete, aki egy augsburgi vállalkozó volt, és a tizenötéves háború idején, a törökellenes harcok miatt megugró érdeklődést meglovagolva rézkarcokkal és röplapok, propagandaanyagok kiadásával foglalkozott. Ábrázolásaihoz gyakran más művészek alkotását használta fel, kiegészítve azokat különböző motívumokkal (hegyekkel a háttérben, tornyokkal a városban, vagy katonákkal az előtérben stb.). Ilyen például Zimmermann egyik ábrázolása, amelyet Óbudáról (Alt Ofen) készített. Szintén nem járt Magyarországon az a holland metszetkészítő akinek a képe Vetus Budát ábrázolja: hajszálra pontosan ugyanabból a nézőpontból, ugyanazokkal a részletekkel ábrázolja a helyszínt, miközben a hegyek száma és alakja már eltér egymástól. E két kép egy közös ábrázolásra megy vissza, amelyet Wilhelm Dilich készített el. Mivel Zimmermann Óbuda lakosainak 1595. évi hajón történő kimenekítését illusztrálta, ezért Dilich metszetét hajókkal és menekülőkkel egészítette ki. Wilhelm Dilich (1571/72-1650) magyarországi tartózkodására nézve szintén semmilyen adattal nem rendelkezünk.

Kanyó Ferenc

2013. február 24.