Hiba volt a hadsereg gyors leszerelése 1918-ban?

  • 2013. február 24.
  • Szabó Viktor

Állítás:

Hiba volt a hadsereg gyors leszerelése.

Cáfolat:

A háborús vereséget szenvedett, megcsömörlött, fegyelmezetlen hadsereg gyors leszerelése szükségszerű volt. Viszont ezzel párhuzamosan egy új, ütőképes haderő felállítására tett kísérlet elmulasztása valóban hiba volt.

Bővebben:

A hadsereg gyors leszerelését több tényező tette szükségszerűvé. Egyrészt a hazatérő katonák békevágya, mely a négy évig tartó világháború után érthető volt (ne feledjük, hogy Károlyi pártja is a pacifizmus eszméjével tett szert népszerűségre). Másrészt Károlyiék attól is tartottak, hogy a hazaözönlő fegyelmezetlen katonákat nem tudják kézben tartani. Sok helyen a karhatalmi erők segítségével, tűzharcban kellett megfékezni a fosztogatni, rabolni kezdő katonákat. Harmadrészt külpolitikai tényezők is szerepet játszottak a leszerelésben. A Károlyi-kormány ezzel is bizonyítani akarta jószándékát az antant felé, de a belgrádi egyezmény is pontosan meghatározta, hogy milyen mértékben kell a magyar hadsereg létszámát lecsökkenteni. Viszont amit valóban hibának róhatunk fel a Károlyi-kormánynak, hogy a leszereléssel párhuzamosan elmulasztotta egy új, megbízható, ütőképes hadsereg felállítását, hiszen még a belgrádi egyezményben engedélyezett haderő megszervezéséhez is csak nagyon későn kezdett hozzá. Arról viszont ma is megoszlanak a vélemények, hogy ebben az időszakban, közvetlenül egy vesztes világháborút követően mennyire volt realitása egy új, ütőképes haderő megszervezésének.

Szabó Viktor

2013. február 24.