Károlyi Mihály 1919 márciusában átjátszotta a hatalmat a kommunistáknak?

  • 2013. február 24.
  • Szabó Viktor

Állítás:

Károlyi Mihály 1919 márciusában átjátszotta a hatalmat a kommunistáknak.

Cáfolat:

Károlyi 1919 márciusában, mint köztársasági elnök, egy tisztán szociáldemokrata kormányt szeretett volna kinevezni. Azonban a szociáldemokraták Károlyi tudta nélkül egyesültek a kommunistákkal, kikiáltották a Tanácsköztársaságot, és Károlyit lemondatták.

Bővebben:

A Tanácsköztársaság létrejötte kapcsán Károlyi Mihályt az a vád szokta illetni, hogy átjátszotta a hatalmat a kommunisták kezébe, ezzel tovább taszítva az országot a Trianon felé vezető úton. Itt alapvetően az a kérdés, hogy Károlyi tudott-e a szociáldemokraták és a kommunisták közötti megegyezésről, tudott-e a készülő hatalomátvételről? Valóban ő írta-e alá a lemondó nyilatkozatot? Károlyi élete végéig következetesen tagadta, hogy tudott volna a két munkáspárt tárgyalásairól, és hogy a lemondó nyilatkozat tőle származott volna. A kortársak beszámolói, visszaemlékezései is ezt látszanak alátámasztani.

Szabó Viktor

2013. február 24.