Sicambria városát Attila hun király építette fel Ősbudán?

  • 2013. február 24.
  • Kanyó Ferenc

Állítás:

Sicambria városát Attila hun király építette fel Ősbudán

Cáfolat:

A kortárs források Sicambria nevű településről nem tudnak. Attila ottani építkezéseiről a kortárs források szintén hallgatnak

Bővebben:

Valójában Sicambria, mint városnév a római kori kortárs forrásokban nem fordul elő, pedig a rómaiak nagyon sok írott forrást hagytak maguk után, még jelentéktelen településekről is. Legkorábbi ismert említése a 727-ben keletkezett A frankok történetének könyve c. krónikában található. Itt pedig szó sincs Attiláról. A második legkorábbi forrás, a 8-9. századi Ethicus-féle Cosmographia (Világleírás) pedig egyenesen azt írta, hogy Sicambriát Germániában építették fel. Kézai Simon viszont többször említi Sicambriát, mint Attila székhelyét, sőt, ő írja le azt, hogy azonos Attila várával, vagyis Etzilburggal. Ő XIII. századi történetíró volt, vagyis 700-800 évvel az események után írta a krónikáját, a kortárs forrásokból hiányzó Sicambria nevet is ő köti össze Attila nevével.

Kanyó Ferenc

2013. február 24.