A párthusok és magyarok etnikai eredete, anyagi és szellemi kultúrája rokon?

  • 2013. május 5.
  • Sárközy Miklós

Állítás:

Történetileg igazolható, hogy a párthusok és magyarok etnikai eredete, anyagi és szellemi kultúrája rokon.

Cáfolat:

A nomadizmus, mint életmód valóban kimutatható mindkét népcsoportnál. Ez azonban nem jelenti, hogy a két népcsoport rokonságban állt volna egymással. A bőséges írott források egybehangzóan a párthusok iráni származását mutatják.

Bővebben:

Párthia a Kaszpi-tengertől délkeletre fekvő tartomány; ez lett az egész egykori Perzsiára kiterjedő Párthus Birodalom magja. Lakóiról számos görög, római és iráni írott forrás beszámol. Ezek alapján tudható, hogy lakossága három csoportból tevődött össze. Az egyik a nyugatiráni dialektusokat beszélő helyiek. A másik azoknak a görögöknek a kisszámú csoportja, akik a Perzsiát meghódító Nagy Sándor nyomán kerültek ide a Kr. e. 4. századtól. A harmadik csoportot a Kr. u. 3. században a térséget elfoglaló nomád törzsek alkották. E törzsek kapcsán a források a parnosz, daha, baktriai, szkítha népneveket használják: ezekből egyértelműen kiderül, hogy keletiráni nyelvűek voltak. Egyetlen forrás nem támasztja alá, hogy a párthusok ne iráni eredetűek lettek volna.

Sárközy Miklós

2013. május 5.