A német vezetés terve európai zsidók Madagaszkár szigetére történő kitelepítése volt?

  • 2013. június 23.
  • Karsai László

Állítás:

A német vezetés nem tervezte a zsidók tömeges legyilkolását, fő céljuk az európai zsidók Madagaszkár szigetére történő kitelepítése volt

Cáfolat:

Nem igaz, a Madagaszkár-tervet 1940 őszén a náci vezetés végleg elvetette

Bővebben:

Mind a Külügyminisztérium, mind az SS zsidóügyi szakértői kidolgoztak terveket az európai zsidók Madagaszkár szigetére történő telepítéséről. 1940 folyamán, miután kiderült, hogy Nagy Britanniát nem tudják legyőzni, és Hitler úgy döntött, hogy a Szovjetunió ellen fordítja hadseregét, a Madagaszkár-tervet végleg elejtették. A wannseei konferencián (1942. január 20.) már egyértelműen az európai zsidók keletre (vagyis a megszállt szovjet területekre) telepítéséről tárgyaltak.

Joseph Goebbels 1942. március 27-én ezt írta a naplójába: „Lublinnal kezdve a Főkormányzóság zsidóit keletre telepítik. Az eljárás valóban barbár és itt nem lehet pontosabban leírni. Nem sok marad a zsidókból. Egészében elmondható, hogy körülbelül 60 százalékukat likvidálni fogják és csak körülbelül 40 százalékukat lehet kényszermunkára igénybe venni.”

Karsai László

2013. június 23.