A 954. évi kalandozó hadjárat világszenzáció volt?

  • 2013. július 17.
  • Veszprémy László

Állítás:

A 954. évi kalandozó hadjárat legalább akkora világszenzáció volt a 10. évszázadban, mint pl. a Nándorfehérvári diadal a 15. században.

Cáfolat:

Ezt egyetlen egykorú forrás nem támasztja alá

Bővebben:

Egy neten terjedő legenda a 954-es hadjárattal kapcsolatban azt állítja: „A sztyeppétől az Atlanti óceánig, a skandináv világtól Cordobáig, Rómától Bizáncig nem volt olyan város, ahol ne tudtak volna erről a hadjáratról, és a X. század derekán nem volt olyan gyerek Európában aki ne ismerte volna ezt a nevet: Bulcsú.” Ebből annyi igaz, hogy a 954. évi hadjárat valóban sikeres volt, de nincs arra utaló jel, hogy különösebb feltűnést keltett volna. A német térséget sokkal inkább foglalkoztatta Ottó és fiainak a testvérháborúja, amibe a magyarok is beavatkozhattak. A „világszenzáció” fogalma a modern média világát idézi, ami persze anakronizmus. A magyarok hírét persze 954-re az elmúlt több mint fél évszázad pusztításai ismertté tették, de az európai forrásokban még Kurszán, Árpád neve is meglepően ismeretlen maradtak.

Veszprémy László

2013. július 17.

A fontosabb kalandozó hadjáratok