A kalandozások célja az volt, hogy visszaszerezzék a magyarok kincseit?

  • 2013. július 17.
  • Veszprémy László

Állítás:

A kalandozások célja az volt, hogy visszaszerezzék a magyarok kincseit, beleértve a Szent Koronát is, amelyeket Nagy Károly elrabolt

Cáfolat:

Az állítás egyik elemét sem támasztja alá középkori forrás

Bővebben:

Az állítás egy sor bizonyíthatatlan, valószínűtlen legendát sűrít magába. Egyrészt utal a magyar-avar azonosságra, ami ebben a leegyszerűsített formában biztosan nem igaz. Mára egyre inkább elfogadottnak tekinthető, hogy az avarok egy része megélte a magyar honfoglalást. Mindebből azonban még nem következik, hogy a magyarok az ő elrabolt kincseiket akarták volna visszaszerezni. (Nagy Károly pannóniai hadjáratai során valóban elvitt az avar kagánok kincstárából, s bizonyíthatóan e tárgyak ajándékként forogtak is a korabeli Európában.) A honfoglaló sírokban egyébként nyugati ötvöstárgyak véletlenszerűen sem fordulnak elő, pénzérmék azonban annál nagyobb mennyiségben.

A fenti állításban ezen kívül közvetetten az is benne van, hogy a Szent Korona már a 9. században kész lehetett. Ezt nem támasztja alá sem egykorú sem bármilyen későbbi középkori forrás. Szintén nehezen elképzelhető, hogy a legnagyobb értékű ötvöstárgyakat Nyugaton egy azonosítható helyen, kincstárban őrizték, amiről a kalandozó magyarok tudomást szereztek volna.

Veszprémy László

2013. július 17.

Avar arany ötvösremek (ivócsanak) a nagyszentmiklósi kicsből