A pozsonyi csatában a bajor sereg százezer fős, a magyar negyvenezer fős volt?

  • 2013. július 17.
  • Veszprémy László

Állítás:

A pozsonyi csatában a bajor sereg százezer fős, a magyar negyvenezer fős volt.

Cáfolat:

Ilyen létszámú hadseregek az adott korban elképzelhetetlenek.

Bővebben:

A számadatok első látásra is túlzók, a 16-17. századi viszonyokat idézik. Különösen a támadó sereg esetében a katonák és lovak ellátása a több mint kétszáz kilométeres útszakaszon gyakorlatilag lehetetlen lett volna a 11. században. Ekkoriban sokkal kisebb létszámú német támadó seregek is arra kényszerültek, hogy ellátás hiányában harc nélkül elhagyják az országot. Az is kérdéses, hogy a magyarok létszáma kitett-e egyáltalán egy „töményt” (tízezer fő). Sem a csatában részt vevők létszámáról, sem annak lefolyásáról nincs forrás: mindössze ennyit jegyeztek fel az egykorú évkönyvek, minden más sokkal későbbi kitaláció:

„907. (év) A bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal, Luitpold herceget (bajor határőrgróf) megölték, övéinek féktelen kevélységét letörték, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspökök és grófok többségét meggyilkolták.

907. (év) A bajorok teljes seregét megsemmisítették a magyarok.

907. (év) Nagyon szerencsétlen harc folyt Braslavespurchnál (Pozsony) július 4-én.”

Veszprémy László

2013. július 17.

A pozsonyi csatával végződő hadjárat, térképen