Az augsburgi csata után Botond csapatai feldúlták a német tartományokat, de ezt ma elhallgatják?

  • 2013. július 17.
  • Veszprémy László

Állítás:

Az augsburgi csata után Botond csapatai feldúlták a német tartományokat, de ezt ma elhallgatják

Cáfolat:

Egykorú forrás nem támasztja alá az állítást, nem is valószínű

Bővebben:

Az állítás megfogalmazói Anonymusra hivatkoznak. Neki azonban a kalandozásokat illetően még hozzávetőleges információi sem voltak. Könyvét 1200 körül írta, két és félszáz évvel az események után. Amit tudott, azt a nyugati évkönyvekben olvasta. Egykorú, vagy bármely más későbbi forrás a magyar Névtelen művén kívül egyetlen egy sem állítja, hogy a 955-ös augusztusi vereség után lett volna egy magyar bosszúhadjárat.

Veszprémy László

2013. július 17.