A Károlyi-kormány semmit sem tett az országhatárok védelmében?

  • 2014. február 24.
  • Szabó Viktor

Állítás:

A Károlyi-kormány semmit sem tett az országhatárok védelmében.

Cáfolat:

A Károlyi-kormány számos diplomáciai – és néhány katonai lépést – tett az ország határainak megóvása érdekében.

Bővebben:

A Károlyi-kormány számtalanszor tiltakozott diplomáciai úton a belgrádi egyezmény pontjainak a szomszédos államok által történő sorozatos megsértése miatt. Sőt egy-két esetben arra is volt példa, hogy fegyveres erőt is felvonultatott a megszállókkal szemben (északon a csehek és délen a Muraközbe benyomuló kisebb szerb csapatok ellen). A hadseregszervezéssel kapcsolatos mulasztásról a Hiba volt a hadsereg gyors leszerelése témánál részletesebben esik szó. Ez utóbbiban az is szerepet játszhatott, hogy Károlyi túlságosan bízott a diplomácia erejében és a wilsoni-elvekben. Valamint túl sokáig bízott abban, hogy francia haderő szállja meg az ország fontosabb pontjait (1918. november elején a francia vezérkarnak is valóban voltak ilyen elképzelései, de ezeket november végére el is vetették). Ez a Károlyi-kormányzat szerint garancia lett volna a román, cseh és szerb területfoglalások megakadályozására. Ez azonban tévedésnek bizonyult.

Szabó Viktor

2013. február 24.