Károlyi Mihály hazaáruló volt?

  • 2014. február 24.
  • Lőrinc László     Szabó Viktor    

Állítás:

Károlyi Mihály hazaáruló volt.

Cáfolat:

Károlyi Mihály az őszirózsás forradalom néhány hónapja alatt arra törekedett, hogy megpróbálja minimalizálni Magyarország veszteségeit. Az tagadhatatlan, hogy az út, amelyet választott teljes kudarccal végződött, és feltehető, hogy választhatott volna jobbat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy Károlyi hazaáruló lett volna, legfeljebb azt, hogy nem volt alkalmas arra a feladatra, amelyre vállalkozott.

Bővebben:

1923. február 21-én született meg az a bírósági ítélet, amely hazaárulónak mondta ki Károlyi Mihályt. Ez a bírósági eljárás az alapja a Károlyival szemben mindmáig fennálló hazaárulási vádnak. A hazaárulás fogalma azt jelenti, hogy valaki szándékosan cselekszik saját országa ellen. Károlyi azonban arra törekedett, hogy az általa helyesnek vélt módon megpróbálja minimalizálni a háborús vereséget szenvedett Magyarország veszteségeit. Tagadhatatlan, hogy rossz utat választott: főleg a fegyveres ellenállás megszervezésének halogatása írható a számlájára. Azt azonban nem tudjuk, hogy ezzel érdemben befolyásolta volna-e a határokat. Felső-Sziléziában például a német ellenállás harcolta ki a népszavazást, így azt megosztották Németország és Lengyelország között. Nem biztos azonban, hogy Magyarországon is hasonló eredménnyel járt volna az ellenállás, leginkább azért, mert mások voltak az erőviszonyok. Itt a pihent román hadseregen kívül szerb, cseh és francia erők is álltak a magyarokkal szemben. (Szokás a törökök ellenállására is hivatkozni, azonban tudni kell, a törökök is csak később, az 1920-as béke megkötése után fordultak megszállóik ellen, a magyarénál sokkal kedvezőbb földrajzi és katonai helyzetben.) A magyar Vörös Hadsereget a pacifista közlelkesedés elültével állítja majd fel a kommunista Tanácsköztársaság, de még az sem tudott tartós győzelmet kicsikarni. A katonai vonalak különben sem lettek azonosak a politikaiakkal, hiszen Szegedet, Pécset és az egész Alföldet idegen erők szállták meg, mégis mindez Magyarországhoz került, és a megszállók kivonultak. Nem tudjuk tehát, hogyan befolyásolta volna a határokat az erélyesebb fellépés kísérlete; de a halogatás és tétovázás felelőssége Károlyit terheli. Ám mindez nem azt jelenti, hogy Károlyi Mihály hazaáruló lett volna, legfeljebb azt, hogy alkalmatlan volt arra a hatalmas feladatra, amelyre vállalkozott.

Károlyi Mihályról hazaárulásának kérdésével a Múlt-kor egy cikke részletesebben foglalkozott.

Szabó Viktor és Lőrinc László

2013. február 24.