Horthy megtett minden tőle telhetőt, hogy kivezesse az országot a háborúból?

  • 2014. április 22.
  • Ungváry Krisztián

Állítás:

Horthy megtett minden tőle telhetőt, hogy kivezesse az országot a háborúból.

Cáfolat:

Az állítás csak részben igaz, egyrészt éppen ő vitte bele az országot a háborúba, majd a kihátrálás közben sok hibát vétett

Bővebben:

Horthy érdemeit jelentősen csökkenti, hogy a Szovjetunióval szemben Horthy kizárólagos döntése nyomán alakult ki a hadiállapot. A Britanniával és az USA-val szimpatizáló kormányzó az USA-nak és Nagy-Britanniának történt hadüzenettel már nem értett egyet. Az USA bekapcsolódása után, 1941 végére felismerte hogy a világháborút nem a németek fogják megnyerni és megkísérelte kivezetni az országot a háborúból. Bár a feladat, amelyre vállalkozott, a szövetségesek részbeni érdektelensége miatt szinte lehetetlennek bizonyult (a nyugati szövetségesek számára Magyarország szovjet érdekszférának minősült és csak alárendelt szerepet kapott Csehszlovákia vagy Jugoszlávia érdekeivel szemben), Horthy súlyos politikai hibákat vétett. Felelős a Sztójay-kormány beiktatásáért és embertelen intézkedéseinek tolerálásáért. Felelős továbbá azért is, hogy 1944 szeptemberétől erélytelenül, elkésetten, rosszul szervezte meg a kiugrási kísérletet. Felelősségét csökkenti, hogy megbízhatatlan katonai vezetőkre kellett támaszkodnia (akiket a korábbi évek elhibázott politikája juttatott kulcsszerephez, amiért viszont ismét Horthy felelős). Felelősségét mérsékli továbbá viszonylag magas életkora (1944-ben 77 éves volt) és családját ért tragédiák (lánya és idősebb fia halála) miatti bizonytalansága.[1]

Ungváry Krisztián

Feltöltés: 2014. május 22.

 


[1]   Horthyról több életrajz is napvilágot látott. Ezek közül Bencsik Gábor műve rendkívül apologetikus, a történelemhamisítást súroló módon mutatja be a kormányzót. Ezzel szemben megbízható összefoglalóként használható Turbucz Dávid: Horthy Miklós című könyve.

Kállay Miklós miniszterelnök beszél, akinek a háborúból való kiugrás volt a feladata. A falon az őt kinevező Horthy Miklós képe