A nagyhatalmak kötelezték Magyarországot a németek kitelepítésére?

  • 2014. május 22.
  • Ungváry Krisztián

Állítás:

A nagyhatalmak kötelezték Magyarországot a német nemzetiség kitelepítésére

Cáfolat:

Nem igaz, a kitelepítést Magyarországról kezdeményezték.

Bővebben:

Magyarországon a Nemzeti Parasztpárt és a Kisgazdapárt politikusai már 1945 áprilisában elkezdték a svábok kitelepítése melletti uszító propagandát.[1] A potsdami határozatok szövegében nem kötelezés, hanem lehetőség szerepelt „az érintett kormányok kérésére” Az itt elfogadott záródokumentum XIII. fejezete ugyanis a német lakosság szervezett áttelepítéséről rendelkezett. „A három kormány minden vonatkozásban megvizsgálva a kérdést elismeri, hogy a Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországon maradt német lakosságnak vagy egy részének Németországba történő áttelepítésére vonatkozóan intézkedést kell foganatosítani. Egyetértenek abban, hogy bármilyen áttelepítés történjék is, annak szervezetten és emberséges módon kell végbemennie.”[2]. A magyar kormány már 1945 májusában kérte a szövetségeseket arra, hogy félmillió német nemzetiségű állampolgárát kitelepíthesse – miközben az 1938-as határokon belül legfeljebb 350.000 német nemzetiségű lakos élt. Erre válaszul a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) helyettes vezetője, Vlagyimir Petrovics Szviridov 1945. augusztus 9-én elrendelte félmillió német kitelepítését. Amikor a magyar kormány ezt követően arra hivatkozott, hogy a szovjet kormány kérésére szervezik meg a kitelepítést, Szviridov azonnal tiltakozott és utalt arra, hogy a kitelepítést a magyar kormány kérte. 1945. november 20-án a SZEB megismételte a félmillió német kitelepítéséről szóló határozatát, A „kollektív bűnösség” alapján történő kitelepítésről a magyar minisztertanácsban 1945. december 22-én szavaztak. Az érintettek az ügy tárgyalása során maguk is elismerték, hogy a németek kitelepítését eredetileg nem a SZEB hanem a magyar kormány kezdeményezte. A 16 miniszterből kilencen (Nagy Imre, Gerő Ernő, Molnár Erik, Tombor Jenő, Rákosi Mátyás, Dobi István, id. Antall József, Bán Antal, Balla Antal) igennel, ketten (Ries István, Bárányos Károly) nemmel szavaztak, öten tartózkodtak. Az elfogadott határozat szerint mindenki kitelepítendő, aki magát az 1941-es népszámlálás alkalmával német anyanyelvűnek vagy német nemzetiségűnek vallotta és maximum 10% kivételezését tette lehetővé.

Ungváry Krisztián

Feltöltés: 2014. május 22.

 


[1]   Ezeket kivonatban közli Johann Weidlein: A magyarországi németség küzdelme fennmaradásáért. Dokumentáció 1930–1950. Budapest, 1996 Suevia Pannonica.

[2]   Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések, 1918-1945 : A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb külpolitikai szerződései. 2. kiadás, Budapest, 1983 Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó. A németek kitelepítésének legfrissebb feldolgozását Tóth Ágnes végezte el: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. Kecskemét,1993 BKMÖL.