A nyilas mozgalom csekély társadalmi bázissal rendelkezett és a nácizmus kópiája volt?

  • 2014. május 22.
  • Ungváry Krisztián

Állítás:

A nyilas mozgalom egy rövid felíveléstől eltekintve csekély társadalmi bázissal rendelkezett és a német nácizmus kópiája volt.

Cáfolat:

Az állítás hamis. A nyilasok egyedi, magyar szellemi gyökerekkel rendelkeztek.

Bővebben:

A magyarországi szélsőjobb már 1919-ben létrejött, és az 1920-as évek elején jóval nagyobb befolyása volt Magyarországon, mint az akkor még jelentéktelen NSDAP-nak Németországban. Tagadhatatlan a nyilas és a náci ideológia közötti szoros rokonság, de téves, ha az egyiket a másikból kívánjuk levezetni. Mindkettő a modernitásra adott szélsőjobb válaszkísérlet volt. Téves az az állítás is, amely szerint a nyilasok társadalmi bázisa csekély lett volna. Az 1944-es, zsidókat Dunába lövő nyilasok ugyanis nem azonosak az 1941 előtti nyilasokkal, akik között számos értelmiségi is volt, továbbá népes támogató táboruk. A magyar kormányoknak 1920-tól 1939-ig minden választás alkalmával a legkülönfélébb adminisztratív eszközöket kellett bevetni annak érdekében, hogy korlátozzák a szélsőjobb előretörését.[1]

Ungváry Krisztián

Feltöltés: 2014. május 22.

 


[1]  A kérdésre lásd Ungváry Krisztián: Kik azok a nyilasok? In: Beszélő, 2003, június, 58-68.o.

Nyilas rendezvény elnöksége