Magyarország azokat a területeket kapta vissza, amelyek jártak neki?

  • 2014. május 22.
  • Ungváry Krisztián

Állítás:

Magyarország azokat a területeket kapta vissza, amelyek jártak neki

Cáfolat:

Az állítás nem igaz. Számos olyan területet szerzett vissza Magyarország, ahol a magyarok kisebbségben voltak.

Bővebben:

A magyar revíziós politika kétarcú volt, mert a külföld felé elsősorban etnikai, belföldön viszont geopolitikai érvekkel támasztotta alá területi igényeit. A Felvidék 1938-ban történt visszacsatolása (I. bécsi döntés) alapvetően etnikai elveket követett és mint ilyen megfelelt az „visszacsatolt” népesség akaratának. Kárpátalja 1939-es bekebelezése ennek az elvnek alapjaiban ellentmondott, mivel a lakosság több mint 96%-a nem volt magyar anyanyelvű. Az 1940-ben visszatért Észak-Erdély esetében (II. bécsi döntés) az 1941-es magyar népszámlálás szerint is a lakosságnak csak 54%-a volt magyar nemzetiségű. Az 1941-ben bekebelezett Délvidék esetében a magyar nemzetiségűek aránya csupán 39%-ot tett ki. Dacára annak, hogy Magyarország 1941-re soknemzetiségű országgá vált (a 14,1 millió lakos 21%-a nem volt magyar nemzetiségű), a nemzetiségeket ugyanúgy elnyomták, mint ahogyan korábban a szomszédos országok elnyomták a magyar nemzetiséget. Egyedüli és csak részleges kivételt a magyarországi német nemzetiség jelentett.

Ungváry Krisztián

Feltöltés: 2014. május 22.

Magyarország területgyarapodása 1938-1941