Magyarországot a szovjet csapatok felszabadították?

  • 2014. május 22.
  • Ungváry Krisztián

Állítás:

Magyarországot a szovjet csapatok felszabadították.

Cáfolat:

Az állítás mint vélemény igaz lehet, politikai értelemben azonban nem igaz, mert a szovjet hadsereg nem teremtett politikai szabadságot.

Bővebben:

Nyilván sokan felszabadításnak élték át a velük történteket, különösen ha az előző rendszer halálra szánta őket. Politikai értelemben viszont csak akkor beszélhetnénk felszabadításról, ha a szovjet hadseregnek a politikai szabadság helyreállítása lett volna a célja. Erről azonban szó sem volt. Márai Sándor találó megfogalmazása szerint az a hadsereg, amely a szabadsággal maga sem rendelkezik, másokat sem tud felszabadítani. A szovjet vezetés célja nem Európa felszabadítása, hanem saját nagyhatalmi politikai ambícióinak megvalósítása volt. Utóbbi távlatilag az elfoglalt területeken a kommunizmus bevezetését jelentette.[1] Magyarországot a szovjet csapatok csakugyan megszabadították a nyilas és náci uralomtól, de felszabadítani nem tudták. A felszabadulás csak akkor következett be, amikor 44 évvel később összedőlt az általuk hatalomra juttatott rendszer.

Ungváry Krisztián

Feltöltés: 2014. május 22.

 


[1]   A kérdésre lásd Romsics Ignác: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Budapest, 2002 Osiris c kötetében Ungváry Krisztián tanulmányát Magyarország szovjetizálásának kérdéseiről.

“Malenkij robotra” elvitt emberek tábora Pilisvörösváron