Teleki Pált és Horthy Istvánt a németek gyilkolták meg?

  • 2014. május 22.
  • Ungváry Krisztián

Állítás:

Teleki Pált és Horthy Istvánt a németek gyilkolták meg

Cáfolat:

Az állítást semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a németeknek sem állt érdekében egyikük meggyilkolása sem.

Bővebben:

Teleki Pál saját maga több tanú előtt is elmondta, hogy öngyilkos akar lenni. Súlyos depresszióval küszködött. Németországnak ráadásul 1941 tavaszán nem volt feltétlenül szüksége arra, hogy Magyarország is részt vegyen Jugoszlávia megtámadásában, mivel Románián és Bulgárián keresztül is megfelelő felvonulási tereppel rendelkeztek. Az idegenkezűségre semmilyen bizonyíték sincs. Hasonló a helyzet Horthy István esetében, akinek egy köztudomásúan rossz konstrukcióval rendelkező vadászgéppel kellett repülnie. A legenda oka az a feltételezés, amely szerint Teleki életben maradása esetében a háború utáni békekonferencián „fenntartottak volna egy széket neki”, illetve az a hipotézis, amely szerint a németek annyira tartottak volna Horthy Istvántól, hogy szándékosan meggyilkolták. Mindkét feltételezés nélkülözi a legcsekélyebb bizonyítékokat is.[1]

Ungváry Krisztián

Feltöltés: 2014. május 22.

 


[1] A két személy halála kapcsán kialakult legendarendszert tárgyalja Romsics Ignác: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Budapest, 2002 Osiris c kötetében Ablonczy Bálint és Olasz Lajos tanulmánya.

Horthy István pilótaként a fronton