Görgei fegyverletétele árulás, netán személyes baklövés volt?

  • 2014. június 27.
  • Hermann Róbert

Állítás:

Görgei fegyverletétele árulás vagy személyes baklövés volt

Cáfolat:

A feltétel nélküli fegyverletételről a minisztertanács döntött, Kossuth részvételével. Nem is volt más választás.

Bővebben:

A temesvári vereség és a déli fősereg megsemmisülése, felbomlása után, a további katonai ellenállás sikerére nem volt semmi kilátás. Maga Kossuth is bevallja a lemondó kiáltványában, hogy további ellenállásra lehetőség nincs. A magyar minisztertanács korábban, augusztus 10-én, mikor még nem tudtak a döntő temesvári csata kimeneteléről, úgy döntött, hogy amennyiben azt nem mi nyernénk meg, akkor letesszük a fegyvert az oroszok előtt. Ez Kossuth közreműködésével született, titkárának a kézírásával maradt fent, az ő hagyatékában. Görgei gyakorlatilag betű szerint végrehajtotta ezt a minisztertanácsi határozatot. A haditanácson pedig Görgei javaslatára, de távollétében, két ellenszavazattal minden tábornok az oroszok előtti feltétlen fegyverletételre voksolt, a két ellenszavazó pedig az osztrák előtti, hasonlóan feltétlen fegyverletételre szavazott.

Hermann Róbert

2014. június 27.