Petőfit Barguzinba hurcolták az oroszok, ahol sokáig élt még?

  • 2014. június 27.
  • Hermann Róbert

Állítás:

Petőfi nem halt meg Segesvárnál, hanem a szibériai Barguzinba hurcolták az oroszok, ahol még sokáig élt és alkotott

Cáfolat:

Egyetlen forrás nem igazolja ezt, sőt számos, különféle forrás alapján állítható, hogy ez teljesen valószínűtlen.

Bővebben:

Valójában egyetlen olyan emberről nincs adat, akit az oroszok Magyarországról elvittek magukkal. Az osztrák és orosz fél között volt ugyanis egy kölcsönös kiadatási egyezmény, és ezt minden forrás szerint betű szerint betartották. Több olyan esetet is ismerünk, amikor Bécs egyetlen egy Galíciában született, tehát osztrák alattvalónak számító lengyelt is kikért, és ki is kapott a cári hatóságoktól, még olyat is, aki pedig harcolt az orosz uralom ellen.[1] A Barguzinba vitt emberek listáján egyetlen magyar név sincs, nem tudjuk honnan szállították őket, csak egyet: nem a Habsburg birodalomból. Az oroszok ugyan Erdélyből vittek ki hadifoglyokat, de csak Havasalföldre, ami török felségterület volt, és miután véget értek az erdélyi hadműveletek, azonnal vissza is szállították őket. Orosz felségterületre nem került ki magyar fogoly. De a barguzini Petőfi hívei adott esetben meg is hamisították a forrásokat. Volt például ott egy helyi néphagyomány, mely szerint egyszer hoztak ide egy embert messziről, aki „nem lehet tudni, hogy lengyel-e vagy más szláv nemzet fia” volt. Ebből a publikálásnál kihúzták a „szláv” szót, és csak annyi maradt, hogy „más nemzet fia”. Tehát akár magyar is lehetett az illető. Az úgynevezett Petőfi versek csak egy harmincas évekbeli magyar kutató publikálásában maradtak fent, eredeti nincs belőlük; gyenge színvonalú orosz versek. Különben a Barguzinba internált orosz dekabristák leveleztek külföldre, de ezekben a levelekben egy szó sincs arról, hogy oda hoztak egy nemzetközi szinten is ismert költőt, aki kiválóan beszél franciául, németül.

A barguzini „Petőfi” sírjának vizsgálatáról lásd még:

Kovács László: Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő? http://www.termeszetvilaga.hu/tv2001/tv0108/kovacs.html

Hermann Róbert

2014. június 27.

 


[1] Rosonczy Ildikó: Egy honvédtiszt oroszországi fogságának története 1849-ből. Hadtörténelmi Közlemények 2013. évi 1. 149-167. o.

Egy bizonyos Petrovics sírkeresztje Barguzinban