A központi hatalmak vereségét a hátország aknamunkája okozta?

  • 2014. július 22.
  • Bihari Péter

Állítás:

A központi hatalmak 1918 őszi összeomlását a hátország aknamunkája, és az ennek nyomán kirobbanó forradalom okozta

Cáfolat:

Az állítás hamis. a háborút egyértelműen a frontok összeomlása okozta, a forradalmak csak követték ezeket

Bővebben:

Ez a vád majdnem olyan régi, mint maga a háború elvesztése; a németeknél „tőrdöfés” (Dolchstoss) néven emlegették, illetve ellenfelei tőrdöfés-legendaként. A szélsőjobboldal roppant hatásos mítosza lett, amely megmentette a császári haderő vezetőit és általában a régi intézményeket, s ezzel gyakorlatilag sokak szemében hiteltelenítette az 1918-as forradalomból született weimari demokráciát.

Az állítás lényege annyi, hogy a német hadsereget az ellenségei nem győzték le, a csatamezőn veretlen maradt; az összeomlást a hátország sötétjében ólálkodó erők aknamunkája okozta. Ezek az erők: a demokraták, a liberálisok, a szocialisták, a nemzetköziek, a zsidók stb. A vád 1945 óta már nem merül fel: a hadtörténészek egybehangzó állítása szerint Németországot a csatatereken győzték le az antant túlerejű csapatai, de ezzel egy időben a hátországban is a bomlás jelei mutatkoztak (pl. sztrájkok). Ez utóbbiak nem okai, hanem kísérőjelenségei voltak a katonai vereségnek.

Magyarországon a „tőrdöfés” legendája sokkal kevésbé lehetett hatásos, mert a Monarchia hadvezetőségének mentegetése senkinek sem volt érdeke. Ennek ellenére a (szélső)jobboldal számos politikusa és ideológusa ismételgette 1919 után, hogy a magyar katonák vitézül harcoltak, a vereséget a hátország okozta – akiket persze ugyanúgy bélyegeztek meg, mint a német kollégák. Ennek nyilvánvaló tények mondanak ellent, például az, hogy Tisza István, a kormánypárt első embereként 1918. október 17-én a képviselőházban elismerte, hogy „ezt a háborút elvesztettük”, miközben a forradalomnak programot adó Nemzeti Tanács csak egy héttel később alakult meg. A bűnbakkeresők előszeretettel nevezték meg fő felelősnek Károlyi Mihályt, a Nemzeti Tanács vezetőjét; erről korábban itt írtunk.

A felelősséghárítás különben mindenhol más bűnbakokat talált: az osztrákok körében például elterjedt nézet volt – korábbi katonai vezetők is terjesztették – hogy az összeomlást a magyarok okozták, akik elsőnek hagyták ott a frontot. Az állítás természetesen nem igaz, a dezertáló (a frontot otthagyó) egységek nemzeti összetétele vegyes volt.

Bihari Péter

2014. július 22.

A tőrdöfés német karikatúrán. Előtérben nagytőkések, háttérben a tűntető munkások