Az osztrák-magyar tábornokok mind olyan ostobák voltak, amilyeneknek a Švejk ábrázolja őket?

  • 2014. július 22.
  • Bihari Péter

Állítás:

Az osztrák-magyar tábornokok mind olyan ostobák voltak, amilyeneknek a Švejk ábrázolja őket

Cáfolat:

Az állítás túlzó: voltak rátermett tábornokok is, de valóban nem voltak nagy hadvezérek

Bővebben:

Nyilván nem, illetve korántsem mindegyikük – mellesleg sok száz tábornokról van szó. Voltak tehetséges és rátermett parancsnokok, akik közül pl. Kövess Hermann vagy Boroevics Szvetozár tábornagy nevét szokták kiemelni. De való igaz: komoly stratéga, akár Radetzkyhez mérhető jelentős hadvezér egy sem akadt, még a sokat emlegetett vezérkari főnök, Franz Conrad von Hötzendorf tábornok sem. (Az ő nevéből alkották a „kis kávéházi konrád” elnevezést, amivel a kéretlen hátországi stratégákat gúnyolták.)

A sokat magasztalt Conrad tábornok feltűnően sok súlyos hibát követett el. Már azzal, hogy a mozgósításkor Böhm-Ermolli tábornok 2. hadseregét feleslegesen utaztatta Szerbiába, majd onnan egyenesen Galíciába, s ezzel mindkét fronton hátrányba került. Kár volt erőltetni a téli támadásokat a galíciai erdőkben (1914-1915 fordulóján), s kár volt később szétforgácsolni az erőket az olasz front offenzíváinál. Végül az új uralkodó, Károly császár váltotta le 1917-ben (helyére Arz Arthurt nevezve ki).

Összességében a Monarchia hadereje jobban teljesített az olaszok, rosszabbul az oroszok ellen, ám – egészen 1918-ig – a vereségek után meglepő regenerálódási képességről is tanúbizonyságot tett. De az is igaz, hogy 1915-től kezdve minden jelentősebb győzelmet csak a német szövetséges támogatásával sikerült elérni.

Bihari Péter

2014. július 22.

Švejk és egy tábornok. Josef Lada illusztrációja Jaroslav Hašek regényéhez