A zsidók keresztény gyerekek vérét sütik a húsvéti maceszbe?

  • 2014. szeptember 2.
  • Radnóti Zoltán

Állítás:

A keresztény húsvéti időszakban a zsidók elrabolják és megölik a keresztény gyerekeket, mert ártatlan keresztény ember vérét sütik bele abba a maceszbe, amit majd Pészáchkor fognak megenni.

Cáfolat:

Ennek az alaptalan állításnak három alapvető bibliai tilalom is ellentmond: az emberölés tilalma, a vér fogyasztásának szigorú tilalma, és a kannibalizmus bárminemű formájának tilalma.

Bővebben:

E borzalmas és képtelen, szinte már nevetséges vád miatt nagyon sok zsidót gyilkoltak meg.
Amellett, hogy tudjuk, a tízparancsolat – a zsidó ember számára – tiltja az emberölést, az még elképzelhetetlenebb, hogy megöljön egy nem zsidó kislányt a vére miatt.

A zsidó vallás Mózes könyveiben található parancsok alapján él. A vér evésének tilalma több helyen is előfordul, ezekből hármat idézünk: „Semmi vért se egyetek minden lakóhelyeiteken, sem madárét, sem baromét. Bármely személy valami vért eszik, irtassék ki az a személy az ő népéből” (Mózes III. 7:26-27)

„Mert minden testnek lelke a vére; a lelkével együtt, azért mondtam Izrael fiainak, semmi húsnak vérét ne egyétek, mert minden testnek lelke a vére; bárki azt eszi, irtassék ki” (Mózes III. 17:10-14)

“Csak légy erős, hogy ne egyél vért, mert a vér a lélek, azért ne edd meg a lelket a hússal.” (Mózes V. 12:16, 23-25 )

Ennek alapján hasonló tilalmakat fogalmazott meg a zsidó jog különböző korszakokban. (pl: Tosefta Keritot 2:12 (5. század), vagy Maimonides (12. század – Mishneh Torah – hilchot maachalot 6:1), Sulchan Aruch (16. század – Yoreh Deah kötet 64:1 stb.)

Még hosszan sorolhatnánk, hogy a vér elfogyasztásának milyen tórai és rabbinikus előírásai vannak. Ám ami a legfontosabb, hogy a zsidó hagyomány ebben mindig is hű maradt a Tórához, ezeket az előírásokat a mai napig gyakorolják a mészárosok, és a rituális metszők (sakterek), amikor is egy állatot levágnak és előkészítenek emberi fogyasztásra. Ennek alapján elképzelhetetlen egy zsidó ember számára, hogy vért egyen, akár csak egy cseppet is, akárcsak elkeverve az ételeiben.

Ma már a kóser húsüzemekben minden gond nélkül készítik elő a húsokat, de néhány generációval ezelőtt minden zsidó anya tudta, hogyan kell „kiáztatni” és „kisózni” a húst. Olyan hús, ami a levágás után 3 napig – nem lett kikóserolva, tilos megfőzni, kisütni, vagy elfogyasztani. Az ehhez szükséges tudnivalókat, óvintézkedéseket már majdnem megszállottságba menő szertartásokat a Talmud számos helyen részletezi. (Chullin traktátus 113a oldalán, Maimonides a fentebbi „hilchot maachalot assurot” 6:10 vagy a Shulchan Aruch, Yoreh Deah 69:1.-ben)

Míg a Biblia, a Talmudé és egyéb vallásos szövegek kitételei egybehangzóan tiltják a vér fogyasztását, addig természetesen egyetlen olyan szövegrész sincs, mely ilyesmit előírna.

Radnóti Zoltán

2014. szeptember 2.

Középkori keresztény elképzelés zsidó rituális gyilkosságról