A demográfiai adatok szerint nem halhatott meg hatszázezer magyar zsidó?

  • 2017. február 27.
  • Karsai László

Állítás:

Magyarország lakossága 1941-ben 9,316.074 fő volt, 1949-ben 9,204.799 fő, tehát nem halhatott meg hatszázezer zsidó a világháború idején.

Cáfolat:

Nem igaz, az 1938-as (trianoni) országterület lakosságának számát nem lehet az 1941-es területen élt, kb. 5 millióval több lakossal „öszetéveszteni”.

Bővebben:

1938-1941. között az I. és II. bécsi döntéssel, valamint saját „erőből” visszakerült Magyarországhoz a történelmi Felvidék déli sávja (67.876 zsidóval), Kárpátalja (78.027 zsidóval) és Észak-Erdély (164.052 zsidó). Edmund Veesenmayer teljhatalmú német megbízott és Ferenczy László csendőr alezredes 1944. május-júliusi jelentései szerint 437.000 vidéki zsidó deportáltak Magyarországról, többségüket Auschwitz-Birkenauba. Több tízezer fegyvertelen zsidó munkaszolgálatos pusztult el a világháború idején. Kb. 18.000 Magyarországról deportált zsidót még 1941. augusztusában Kamenyec-Podolszkijnál mészároltak le a németek. A nyilas rémuralom zsidó áldozatainak számát kb. 50.000-re becsülhetjük.

Európa roma lakosságának is jelentős részét (a megszállt területeken kb. a cigányok 70%-át) meggyilkolták. A Porrajmos (roma holokauszt) hazai áldozatairól nincs pontos adat.

Karsai László

2013. február 27.