A német politikai vezetés nem hajtotta végre emberek tömeges legyilkolását a világháború idején?

  • 2017. február 27.
  • Karsai László

Állítás:

A német politikai vezetés nem tervezte és nem hajtotta végre emberek tömeges legyilkolását a világháború idején

Cáfolat:

Nem igaz, tudatosan tervezték emberek millióinak lemészárlását, éhen-halasztását, pl. szovjet hadifoglyok milliói pusztították el

Bővebben:

A német legfelsőbb vezetés 1939-től fogva tudatosan az értéktelennek tekintett emberek millióinak kiirtását tervezte – mivel számításaik szerint Kelet-Európa népességfelesleggel rendelkezik. Az 1940-től különféle tervek születtek Kelet-Európa átrendezésére, tömeges deportálás és megsemmisítés által. 1941. május 23-án a Wirtschaftstab Ost megbeszélésén a Volgáig tartó német telepítési tervek megvalósítása esetén már 30 millió halálos áldozattal számoltak. Göring 1941 novemberében Ciano olasz külügyminiszternek is beszámolt arról, hogy egy éven belül Oroszországban 20-30 millió ember fog éhen pusztulni. Bár a Wehrmacht tábornokai közül az effajta tervekkel sokan nem értettek egyet és voltak hadifogolytáborok, amelyeknek parancsnokai igyekeztek emberségesek maradni, ténykérdés, hogy a szovjet hadifoglyok kb. fele az éheztetés és egyéb módszerek miatt elpusztult. Csak azért nem pusztult el az összes szovjet hadifogoly, mert 1942-től munkaerejük  felértékelődött.

Karsai László

2013. február 27.