A japán és a magyar “hon” ugyanaz a szó?

  • 2017. április 23.
  • Albeker András

Állítás: 

Nippon (Japán) a magyar Naphon szóval azonos jelentésű. Hiszen a Nihon hon szótagja ’hon, ország, eredet’ jelentésű, tehát a “japán hon” valójában “magyar hon”

Cáfolat:

a Nihon / Nippon 日本 elnevezés kínai eredetű. A 日 ’nap’, a 本 eredetileg ’gyökér’ jelentésű (vesd össze: 木 ’fa’, de 本 ’gyökér’). A本 [hon] esetében a szókezdő mássalhangzó p→f (φ)→h változáson ment keresztül. Nincs köze a magyar ’hon’ szóhoz. A 日本 írásjegyösszetétel kb. az isz. VII. század végétől, a VIII. század elejétől használatos. (Ebben az időben a Nippon nevű államalakulat kisebb kiterjedésű volt, mint jelenleg.)

Bővebben: 

A japánok a kínai írásjegyekkel azok olvasatait is átvették. Ezt sino-japán olvasatnak nevezik. A sino-japán olvasatoknak három fajtáját különböztetik meg, amelyek különböző korszakokban, Kína különböző területeiről kerültek át Japánba.

A kérdéses írásjegyek sino-japán olvasatai:

日: ’nap’.  Mai sino-japán olvasata [nichi] és [jitsu], régebbi olvasata [niti] és [jitu].

Az írásjegy középkínai olvasata Tōdō Akiyasu 藤堂明保 szerint [niĕt (rɪĕt)] lehetett¹.

本: ’gyökér’.  Mai sino-japán olvasata [hon], a szókezdő mássalhangzó p→f (φ)→h változáson ment keresztül. A középkínai olvasatot Tōdō [puən] alakban rekonstruálja.

Érdemes megemlíteni, hogy az 1603-1604 között szerkesztett japán-portugál szótárban, a  Vocabvlario da Lingoa de Iapam-ban [jippon] alakkal is találkozni.

A日本 írásjegyek eredeti japán olvasata [yamato], ami eredetileg a mai Nara prefektúra egy részének elnevezése, de később az egész prefektúrát, majd az egész országot jelölhette.

¹ Tōdō Akiyasu藤堂明保 Kanwa daijiten漢和大字典 [Nagy sino-japán szótár] Gakken学研1978.

Albeker András

2017. április 23.