A Szovjetunió illetve az USA szervezte meg előre a forradalmat?

  • 2018. október 5.
  • Eörsi László

Állítás:

A Szovjetunió illetve az USA szervezte meg előre a forradalmat.

Cáfolat:

A forradalmat egyik nagyhatalom sem szervezte, de még a határokon belül sem; teljesen spontán módon robbant ki.

Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága már 1956. december 2-án ellenforradalmi jellegűnek minősítette a történteket, részben a nemzetközi imperializmus aknamunkáját kárhoztatva. Ez a minden alapot nélkülöző értékelés a pártállam 1989-es fennállásáig állandósult. A nemzetközi imperializmust elsősorban az Egyesült Államok – mint a legerősebb nyugati hatalom – testesítette meg, legfőképpen a Truman-doktrínával (feltartóztatási politika)[1], valamint a Szabad Európa Rádió adásának magyarországi sugárzásával. Washington azonban semmiképpen sem akart beavatkozni a magyarországi eseményekbe, sőt a váratlan októberi fordulat egyenesen zavart keltett a Fehér Házban. (John Foster Dulles külügyminiszter – hogy semmiképpen se élezze a hidegháborús helyzetet – értésére is adta a Hruscsovéknek, hogy az Egyesült Államok Magyarországot nem tekinti potenciális katonai szövetségesnek.[2])

A rendszerváltás után mindinkább lábra kapott az legenda, hogy az 1956-os forradalmat voltaképpen a Kreml boszorkánykonyhájában főzték, hogy így ürügyet teremtsenek a kommunista rendszer ellenségeivel való leszámoláshoz. A szovjet és a magyar pártvezetés bizonytalankodása, elkapkodott döntései ezt a teóriát eleve cáfolják. A már ismert dokumentumokból az is kiderül, hogy a szovjet vezetők – főleg az akkori enyhülési tendencia miatt – a fegyveres beavatkozást is szívesebben elkerülték volna. A szocialista országban kitört forradalom, illetve az országok közötti villongások következtében elszenvedett súlyos presztízsveszteségek miatt sem álltak a Kreml érdekében bekövetkezett eseménynek.

Tehát az 1956-os forradalmat senki nem szervezte, a felkelők még 23-án délután sem gondoltak arra, hogy fegyvert ragadnak.


[1] http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1947_marcius_12_a_truman_doktrina_meghirdetese

[2] https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/88-06/ch08.html

Dwight D. Eisenhower amerikai elnök és John Foster Dulles külügyminiszter 1956-ban