A páncélokat, sodronyvérteket, sisakokat könnyedén átszúrták?

  • 2021. május 6.

Állítás: A filmekben gyakran szúrják át a sodronyvérteket, páncélokat.

Cáfolat: Ez emberi erővel lehetetlen, a valóságban hatékonyan védtek.

Bővebben: Habár gyakran látjuk a filmes csatajelenetekben, hogy a kulcsszereplő átdöfi a vérteket, valójában igen komoly erő kellene ahhoz, hogy bármilyen eszközzel átszúrjuk a középkorban használt védőfelszereléseket. Ekkora erőt az ember nem tud kifejteni. Ha ilyen keveset ért volna egy páncél vagy egy sodronyvért, akkor a középkori emberek sem viselték volna. Sőt, akik valamilyen fegyveres harcra adták a fejüket, azok arra törekedtek, hogy az ellenfelük fedetlen pontjain ejtsenek sebet. A közelharcról fennmaradt kézikönyvek is elsősorban azokat a technikákat mutatják be, amelyekkel az ellenfél védtelen pontjait tudják támadni.

Kanyó Ferenc

  1. május 5.