Trianon életképtelenné tette a magyar gazdaságot?

  • 2022. november 3.
  • Bárány Balázs     Lőrinc László    

Állítás: A trianoni béke következtében a magyar gazdaság életképtelenné vált.

Cáfolat: A magyar gazdaság a húszas években meglepően gyorsan talpra állt, ami önmagában cáfolja azt, hogy a béke életképtelenné tette.

Kifejtés:

Tomka Béla kutatásaiból kiderül, hogy a trianoni béke gazdasági hatásait vizsgáló szakirodalom eddig meglehetősen egyoldalúan vizsgálta a témát. A legtöbb szerző abból a téves, sérelmi premisszából indult ki, hogy a természeti erőforrások biztosítják a gazdasági növekedést, Magyarországot pedig a béke éppen ezektől fosztotta meg.

A Tungsram kísérleti televíziója 1937-ből. Az innovációs potenciál nagyobb arányban maradt kis-Magyarországon

Ennek azonban élesen ellentmond az, hogy a bethleni konszolidáció idején a magyar gazdaság egy gyors struktúraváltással talpra tudott állni. E váltás egyik kulcseleme az volt, hogy a kevésbé nyersanyagigényes iparágak (pl. textilipar, vegyipar, elektromosipar) fejlesztésébe kezdtek. A nyersanyagokhoz, energiához ugyanúgy hozzájutottak a kismagyarországi gazdaság szereplői, ahogy Trianon előtt tették: megvásárolták, nagyrészt ugyanazoktól a cégektől. Ezen nem változtatott az, hogy a határon túlra került azok működése. Emellett a béke a gazdaságilag fejletlenebb térségeket csatolta le a fejlettebbről és fejlődőképesebbről: kis-Magyarországon nagyobb arányban maradt a képzett munkaerő, az ipar, a tőke, az oktatás, a kutatás-fejlesztés, vagyis mindaz, ami a fejlődés szempontjából igazán fontos.

 

Felhasznált irodalom:

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 2002, Osiris.

Tomka Béla: Az első világháború és a trianoni béke gazdasági hatásai Magyarországon. In: Bódy Zsombor (szerk. ): Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után. Budapest, 2018, MTA.

Tomka Béla: A trianoni béke gazdasági hatásai – új szempontok és módszerek

  1. december 15. https://tenyleg.com/2018/12/15/tomka-bela-a-trianoni-beke-gazdasagi-hatasai-uj-szempontok-es-modszerek/