A magyar elit előre eltervezte szlovák gimnáziumok bezárását és a Matica felfüggesztését?

  • 2024. március 28.
  • Matica     szlovák    

Állítás:

A három magyarországi szlovák nyelvű gimnázium és a Matica Slovenska kulturális egyesület 1874-1875-ös bezárása illetve betiltás a magyar politikai elit régóta érlelt akciója volt.

Cáfolat:

A valóságban a bezárásokat három kitartóan lobbizó ember összehangolt akciója kényszerítette ki. A magyar kormányzat és politikai elit részéről ezt megelőzően erre nem volt sem terv, sem kifejezett szándék.

Bővebben:

Az 1874-1875-ös időszakban bezárt három szlovák nyelvű gimnázium (a znióváraljai, a nagyrőcei, és a turócszentmártoni gimnázium) és a Matica slovenska kulturális egyesület betiltásának ügyét hosszú ideig a magyar politikai elit szándékos és előre megfontolt cselekedetének tartották. A források azonban mást mondanak. A bezárások mögött három besztercebányai férfi állt: Grünwald Béla Zólyom vármegyei alispán, Radvánszky Antal főispán és Ipolyi Arnold besztercebányai katolikus püspök. Az ő levelezésükből tárulnak fel annak az akciónak a részletei, amelynek célja és végül eredménye is lett az iskolák bezárása és az egyesület működésének felfüggesztése.

Grünwald Béla kezdeményezése volt az első lépés, aki 1874. április 15-én Zólyom vármegye nevében felszólította a kormányt, hogy zárja be a szlovák gimnáziumokat. Azzal érvelt ellenük, hogy az iskolákban pánszlávista ideológiát terjesztenek és az onnan kikerülő diákok az állam ellenségei lesznek. Habár maga a miniszterelnök, Bittó István egyetértett volna a bezárásokkal, de Szapáry Gyula belügyminiszter és Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter már nem voltak ennyire lelkesek az ötlettől. Nem pusztán azért, mert semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá ezt az állítást, hanem mert jogilag és politikailag komoly akadályokba ütközött a végrehajtása, hiszen a gimnáziumok egyházi kezelésben voltak, és nem is Zólyom vármegye területén helyezkedtek el. A férfi kitartó előszobázással, a közvélemény befolyásolásával mégis elérte, hogy a magyar kormány végül bezárja az említett intézményeket. Grünwald egyrészt az összes vármegyének elküldte a kezdeményezését, másrészt elutazott Budapestre és azon túl, hogy miniszteri fogadószobákban várakozott kihallgatásra, végigjárta a fővárosi szerkesztőségeket és sajtókampányt szervezett a gimnáziumok ellen.

Radvánszky Antal és Ipolyi Arnold együttes erőfeszítései jelentősen hozzájárultak a kormányzati döntéshozatal befolyásolásához. Radvánszky is személyesen látogatta meg a minisztereket és az államtitkárokat Budapesten, próbálva meggyőzni őket az intézmények bezárásáról. De csalódottan állapította meg, hogy ezen urakból határozott véleményt, vagy állásfoglalást nem tudott kicsikarni. Nagyobb sikerrel járt a magasrangú politikusoknál Ipolyi Arnold püspök. Az idős és tekintélyes püspököt a miniszterek nem hivatali helységekben fogadták, hanem otthonukban látták vendégül, együtt vacsoráztak vele. Ipolyi órákig eldiskurált a terített asztal mellett, mintegy mellékesen felhozva az iskolák bezárásának ügyét is. Ilyen módon azt is elérte, hogy leváltsa a belügyminiszter a turóci főispánt, akinek a vármegyéjében voltak a gimnáziumok, de nem támogatta a bezárásukat, míg Radvánszky főispánt kitüntesse.

Így rajzolódik ki az a kép, hogy Grünwald, Radvánszky és Ipolyi által végigvitt akció hogyan helyezett nyomást a kormányra és hozta lépéskényszerbe a politikusokat.

Az összefoglalót készítette: Szász Péter, történelemtanár

Az eredeti cikk forrása: A Maticának a nyakára fognak hágni – bepillantás a budapesti „füstös hátsó szobákba”, ahol a szlovák nemzeti mozgalom sorsa dőlt el

Emléktábla a Matica első épületén (forrás: Wikimedia Commons)


Közös múlt: ismeretekkel a történelmi tévhitek eloszlatásáért – szlovák és magyar történelemtanárok munkájának támogatása nyomtatott és online kiadványokkal, szakmai konferenciával. A Történelemtanárok Egylete és a Denník N hírportál magyar nyelvű lapja, a Napunk projektje.

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő információk és állítások a szerző(k) álláspontját képviselik, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy a Tempus Közalapítvány hivatalos véleményét. Sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem vonható felelősségre miattuk.