A magyar hadsereg humánusabban harcolt mint a németek

Állítás:

A magyar hadsereg humánusabban harcolt mint a német Wehrmacht vagy SS, kevésbé kegyetlenkedett a keleti fronton, sőt barátságosan bánt a helyi lakossággal.

Cáfolat:

Az állítás nem igaz, a magyar hadsereg egyes egységeinek kegyetlenkedéseit saját jelentéseik bizonyítják.

Bővebben:

A Wehrmachttal vagy az SS-el összehasonlítva a magyar megszálló alakulatok 1941–1942 folyamán a brjanszki erdőben semmivel sem voltak jobbak. Vérengzéseiket bizonyítják saját jelentéseik, amelyben felgyújtott falvakról és kiirtott (sic) lakosságról számolnak be. A magyar megszállók ugyanúgy részt vettek hadifogolytáborok őrzésében, zsidók összegyűjtésében és vesztőhelyre kísérésében, a lakosság éheztetésében, „partizángyanúsak” kivégzésében, falvak felgyújtásában, a kollektív bűnösség elvének alkalmazásában, mint a német csapatok. Ennek nem ideológiai okai voltak, a katonák a kapott parancsokat hajtották végre. Ezért a fő felelősség a magyar politikai vezetést terheli, amelynek tudnia kellett, hogy mihez biztosít csapatokat.[1]

A magyar katonák kegyetlenkedéseiről készített dokumentumfilmet Erdélyi Péter, mely itt megtekinthető. 

Ungváry Krisztián

Feltöltés: 2014. május 22.[1]   A kérdésre lásd Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Budapest, 2004, 38-115.o.